Какво предлагаме?

ИНВЕСТОР И КО е българска компания, развиваща дейности в областта на търговията и специализираните консултации в сферата на екологията и опазване на околната среда. Отскоро дружеството е партньор и по няколко иновативни инвестиционни проекта на млади предприемачи в различни сфери на икономиката.
Продукти

Продукти

Предлагаме два вида изделия: 1) От пластмаса, произведени по метода на ротационното леене и 2) От вълнообразен картон. За повече информация виж "продукти"!

Услуги

Услуги

В областта на услугите ние сме тясно специализирани в две основни области: 1) Екология и опазване на околната среда и 2) Бизнес-планиране и финансов анализ. За повече информация виж "услуги"!

Инвестиционна дейност

Инвестиционна дейност

Нашият стремеж е да търсим новото, нестандартното, креативното и ползотворното. Подкрепата на нови проекти е част от нашата дейност, която очакваме тепърва да се развие.

Така започна всичко...

Така започна всичко...

От какво се прави ливада? Нима не знаеш? Малко трева, една пчела... и... да мечтаеш! Ако пчелата не пристига, и мечтата стига!